HLAB00321U LAT. Antik kultur, romersk historie og talekunst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Classical Civilsation, Roman History and Oratory

Kursusindhold

Kurset vil lægge hovedvægten på den republikanske tid og tidlig kejsertid med udgangspunkt i læsning af Cicero, Cæsar, Augustus, Livius og Tacitus. Der vil være særlig fokus på romersk historie og samfundsforhold, retorik og historieskrivning. 

Der læses uddrag af latinske forfattere på latin og i oversættelse.

Augustus: Res Gestae

Caesar: Bellum Gallicum (bog 1. og 2.)

Caesar: Bellum Civile (bog 1.)

Cicero: Pro Sexto Roscio Amerino

Livius: Ab Urbe Condita (bog 1)

Tacitus: Annales (bog 1.)


Sekundærlitteratur:

Grundbog:

L. de Blois and R.J. van der Spek: An Introduction to the Ancient World (2. ed. 2008) pp. 141-295

I uddrag:

Thure Hastrup: Græsk og romersk talekunst (1976)

Per Krarup: Romersk politik i oldtiden (1971)

H.H. Scullard: From the Gracchi to Nero (1970)

Peter Ørsted: Romersk historieskrivning (1978)

Disse bøger forefindes på en semesterhylde i videnscentret. Yderligere relevant sekundærlitteratur vil kunne ses på kursets hjemmeside på Absalon.

Forelæsninger og samtale mellem underviser og studerende.
Deltagere i kurset skal desuden følge kurset Antik kultur I (forelæsninger) under Oldtidskundskab.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse