HLAÆ00024U LAT Latin 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT Latin 2

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

  • oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
  • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog og vurdere oversættelser
  • udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
  • indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Herudover: Jensen & Goldschmidt, Latinsk-dansk ordbog, Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk.

Latin 1 (15 ECTS) eller tilsvarende
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
Pensum: Der opgives 35 sider originaltekst fastlagt af underviseren.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 2.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger og grammatik

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse