HLAÆ00012U  LAT Latin 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT Latin 1

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i:
- at oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af ordbog,
  grammatik og paralleloversættelse(r)
- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk helsætning
- elementær dansk grammatik
- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse
- at vurdere oversættelser.

Susanne Høeg, Latinserien I-IV, Modtryk 2002 eller senere

Begynderstykker, ISBN 87-7394-745-8

Catul, ISBN 87-7394-746-6

Ovid, ISBN 87-7394-769-5

Livius, ISBN 87-7394-678-4

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag 2006, ISBN 87-500-3903-2

Alle skal være indskrevet på Latin Propædeutik via Studenterservice.
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: Der opgives 15 normalsider latinsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 1.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skr. hj.opg + bunden mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0