HLAÅ88063U ÅU LAT Latin 3 - fjernundervisning (Efterår 17)

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Propædeutik

Kursusindhold

Kurset sigter mod at sætte de studerende i stand til at oversætte ubearbejdede latinske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De latinske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst.
Det latinske ordforråd udbygges, og der lægges vægt på at kunne identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der videre med latinsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse. Endvidere stiftes der bekendtskab med centrale monumenter inden for arkitektur, skulptur og maleri.
Der arbejdes både med dybtgående læsning, oversigtslæsning og læsning med paralleloversættelser. Hertil kommer læsning af antikke tekster i oversættelse samt efterantikke perspektiverende tekster. Der lægges vægt på at fagets sproglige og indholdsmæssige sider opleves som en helhed.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer, indbyrdes evalueringer samt projektarbejde mm. kan indgå i undervisningen.

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;
Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;
Blois & Spek, An introduction to the ancient world, 2nd edition, Routledge;
Ole Thomsen, Veje til Rom, romersk litteratur fra Plautus til Juvenal, Aarhus Universitetsforlag 

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Latin 1 og 2 (20 ECTS) eller tilsvarende kundskaber.
Fjernundervisning via internettet samt lørdagsseminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 180
  • I alt
  • 180
Point
10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse