HLAÅ88033U ÅU LAT Latin 1 - fjernundervisning (Efterår 17)

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Propædeutik

Kursusindhold

Kurset sigter imod at sætte de studerende i stand til at oversætte lettere latinske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De latinske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst.
Der oparbejdes et latinsk ordforråd, der bl.a. skal gøre det muligt for de studerende at identificere enkelte centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der med latinsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer og indbyrdes evalueringer mm. kan indgå i undervisningen.

Cambridge Latin Course, Book I, II, III, & IV, Fourth Edition, Cambridge, UK edition;
Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;
Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;
Blois & Spek: An introduction to the ancient world, Routledge, 2nd edition;
Ole Thomsen, Veje til Rom, romersk litteratur fra Plaustus til Juvenal, Aarhus Universitetsforlag 

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Fjernundervisning via internettet samt lørdagsseminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 180
  • I alt
  • 180
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse