HLAÅ00463U ÅU LAT Romersk filosofi (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU LAT Roman Philosophy

Uddannelse

Efteruddannelse på BA-niveau i Latin. (For Oldtidskundskabslærere.)

Kursusindhold

Denne midlertidige efteruddannelse i latin gør det muligt for kandidater i oldtidskundskab at tage et sidefag i latin.  Den forventes at udløbe i 2020. De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne, således at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med seminarer.  Modul 3 er opdelt i to lige store fagelementer, som vil kunne tages individuelt i et forårssemester.

Dette modul består af to dele: (a) romersk historieskrivning (b) romersk filosofi. Se nærmere i studieordningen. Undervisningen er overvejende fjernundervisning, men der indgår desuden lørdagsseminarer på KU.

Kurset er for kandidater med central- eller sidefag i Oldtidskundskab.
30 ECTS latinsk propædeutik skal være bestået.
Fjernundervisning + et lørdagsseminar i begyndelsen af kurset
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 135
  • I alt
  • 135
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Pensum: Der opgives 40 sider romersk filosofisk prosa på latin og 150 sider i oversættelse. I originalteksterne skal filosofiske skrifter af Cicero og Seneca være repræsenteret. Desuden opgives 300 sider sekundærlitteratur.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse