HKVK00117U KØN; Cyborgs, gudetricks og feministisk kvantemekanik - Køn og videnskab

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Gender and Science

Uddannelse

Kønstudier

Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i kønsforskningens videnskabsteoretiske diskussioner og i de principielle spørgsmål om, hvad videnskab består i, som kønsforskning giver anledning til. Består sand videnskabelighed i at kunne hæve sig over kønnede, klassemæssige og etniske forskelle – eller består den netop i at kunne reflektere kritisk over hvilke forskelle, der gør en forskel? Hvordan kan man videnskabeligt forholde sig til forskellighed? Og hvilke etiske og politiske konsekvenser kan forskelstænkning have? Hvordan har køn og videnskab historisk set været flettet ind i hinanden og hvordan påvirker disse sammenfletninger videnskabssynet i dag?

Vi skal se på diskussionerne om, hvad der udgør objektiv videnskab, og om hvorvidt man kan tale om forskelle former for objektivitet. Hvilken rolle spiller andre sociale kategorier, som fx etnicitet, race,klasse, alder, handikap og seksualitet for, hvordan et områdes (og en forskers) videnskabelighed vurderes? Er det overhovedet meningsfuldt at lægge en kønsforskningsvinkel på videnskaber som sprog- og litteraturforskning, filosofi, biologi og fysik? Og i givet fald hvordan?

På kurset kommer vi omkring begreber som objektivitet og subjektivitet, situerethed og cyborgs, tænketeknologier og feministiske figurationer, nomadiske subjekter og akademiske drags, poststrukturalisme og nymaterialisme og meget mere, og du vil få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden skal:

 • kunne redegøre for og sammenligne fagets centrale begreber og teorier og reflektere over kønnets betydning i den videnskabshistoriske udvikling;
 • Kunne forholde sig kritisk til kønsforskningens historiske og videnskabsteoretiske grundlag og denne forsknings teoretiske positioner;
 • kunne diskutere og kritisere aktuelle problemstillinger og debatter inden for køn og videnskabsteori;
 • kunne formidle fagets teorier i et klart og korrekt sprog.

 

KA-2008

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​Koensstudier_KATV_2008_rettet_2009_justeret_2016.pdf

BA-TV særligt studeret emne

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​Koensstudier_BATV_2007_justeret_2008_revideret_2016.pdf

 

Holdundervisning
BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfællesskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække. Det forventes derfor at, deltagere:
1) møder op til alle 14 kursusgange.
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer).

Det er i øvrigt en forudsætning for deltagelse, at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

BA-TV ekstern censur

KA2008 intern censur