HKVK00107U KØN; Kønsforskningen teori og praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Gender Study: Theory and Practice

Uddannelse

Kønsstudier

Kursusindhold

Kurset introducerer til væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforsknings­mæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns­forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Kan blikket have et køn? Hvilken rolle spiller kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op­fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener? Kan køn overhovedet undersøges isoleret eller interagerer det per definition med klasse, race og seksualitet? Hvad har kvinders stilling i samfundet historisk set været og hvilken indflydelse har kvindekampen haft på moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling overhovedet, og opnås det bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje? Mød forskeren i arbejde, læs artikler skrevet af danske og udenlandske fagfolk og se, hvordan de bærer sig ad med at finde nye veje, der fører til stadig nye indsigter. På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. Der vil blive præsenteret en række teorier og retninger her­under bl.a.: Psykoanalyse, maskulinitets­forskning, postkolonial feminisme, queer teori, ­forskels­feminisme, biologi, intersektionalitet, og trans*-teori. Kurset består af konfrontations­timer, øvelser og seminarer.

Bøger som skal anskaffes:

Nina Lykke: Kønsforskning (2008) (kap. 1-5). Kan købes i Academic Books

Kompendium købes i Kompendieudsalget, som ligger i KUA 2 i stueetagen i bygning 11.

E-kompendium: => Se Absalon: adgang via punkt KU.

Holdundervisning:

BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække.

Det forventes derfor at deltagerne:

1) møder op til alle 14 kursusgange
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer)

Det er i øvrigt en forudsætning for deltagelse , at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

BA-TV: Bestået/Ikke Bestået

KA: 7-trins skala