HKVK00028U KØN; Følelsernes politik - Affektteori mellem Køn, Queer og Racialisering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Politics of Emotion - Affect Theory between Gender, Queerness and Racialisation

Kursusindhold

Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig tænkning. Fx forstås sammenblandingen af politik og følelser ofte som en uheldig brug af ”patos” eller som ”følelsesmanipulation”. Ikke desto mindre kan det politiske felt og den saglige debat måske bedst forstås, hvis det betragtes som grundlæggende sammenvævet med følelser. Måske er politiske og rationelle fællesskaber allerede fra begyndelsen konstituerede som følelsesfællesskaber? Vi skal bl.a. undersøge en række eksempler på, hvordan følelser – og fortællinger om dem – strukturerer konkrete politiske felter og praksisser, herunder i akti_visme, politiske debatter, kulturprodukter og intime sociale sammenhænge. Vi skal fx se på kærlighed i relation til migrationsaktivisme, skam i relation til queerpolitik (herunder gay pride vs. gay shame), tilknytnings_begrebets rolle i migrationspolitiske diskurser og diskutere relationerne mellem sorg, frygt og terrorisme. Hensigten er at undersøge, hvordan følelser fremtræder i – og samtidig etablerer – en række sociale felter. Et spørgsmål, vi vil forfølge gennem hele kurset, er således, hvad følelser gør ved en given kontekst – dvs. hvordan de performativt handler. Gennem dette vil vi få lejlighed til at belyse relationen mellem affekt og en række andre fænomener. Hvad er fx relationen mellem videnskab og affekt? Køn og affekt? Rationalitet og affekt? Nation og affekt? Arbejde og affekt? Og hvad er affekternes politiske potentialer og farer?

Vi skal bl.a. læse tekster af: Eve K. Sedgwick, Ann Cvetkovich, Sara Ahmed, Brian Massumi, J.P. Sartre, Elsbeth Probyn, Lauren Berlant, Clare Hemmings, Judith Butler, Anu Koivunen, Sally Munt, Douglas Crimp, Don Kulick og Jack Halberstam. En kort introduktion til feltet kan downloades her: http://koensforskning.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpublications%2Fstyr-dine-foelelser%28742f8c88-7148-404b-a6af-23a9e3bd2ebb%29.html

 

Kursets faglige og kompetencemæssige mål

• At introducere en metodologi til analyse af sammenhængene mellem affekt og teori og at indplacere denne metodologi i en queer-feministisk og postkolonialt teorikompleks.

• At sætte deltagerne i stand til på egen hånd at analysere udvalgt materiale ved hjælp af de teorier, som præsenteres på holdet.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

2007-ordningen

KA-tilvalg:

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​

 

Bøger som skal anskaffes:

Holdundervisning
BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfællesskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække. Det forventes derfor at deltagere:
1) møder op til alle 14 kursusgange.
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer).
OBS: Det er en forudsætning for deltagelse, at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave