HKVK00018U KØN; Fra Queer til crip - Nye udfordringer til queer teorier

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

From Queer to Crip

Kursusindhold

De seneste år har en række nye køns- og seksualitetsanalytiske retninger udfordret og udvidet det queer-teoretiske felt og dets tænkemåder. Selvom de deler væsentlige udgangspunkter har retningerne også kritiseret blindheder og normativiteter i queer teori og har gennem dette markeret sig som selvstændige discipliner. Med udgangspunkt i en introduktion til ’queer classic’ tager kurset på en rejse gennem forskellige discipliners begrebsliggørelser af, hvad det særligt ’queer’ er for noget. Vi skal se på, hvordan queer teori både er inspireret af og i kritisk opposition til homoseksualitetsstudier og forskelsfeminisme og på begreber som homofobi og heteronormativitet. Analyser af homonormativitet,homonationalisme og nekropolitiske studier ser på betydningen af natonalisme og racialisering i seksualitetspolitik og på, hvad der sker, når det queer fra at være det ekskluderede, selv bliver en udgrænsende norm. Crip Theory tager udgangspunkt i den kropslige vending i feminisme og queer teori, men spørger også kritisk til, hvilken krop disse retninger fremstiller som den ideelle? Er nogle kroppe i sig selv handicappede – eller er det snarere samfundet, som er ’handicappende’? Queer affektstudier tilbyder et queer blik på ellers idealiserede følelser som glæde og kærlighed og furturisme-kritikken sætter kursets foreløbige punktum ved simpelthen at aflyse fremtiden! Vi skal bl.a. læse tekster af: Lisa Duggan, Susan Stryker, Rosemary Garland Thomson, Robert McRuer, Eli Clare, Jasbir Puar, Sara Ahmed, Achille Mbembe, Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick og Lee Edelman.

Kurset sigter på at sætte kursisterne i stand til at kunne:

1) identificere og karakterisere hovedpointer, som kendetegner de enkelte teoretiske retninger, deres relation til queer teori og deres indbyrdes ligheder og forskelle og

2) omsætte de nævnte positioners tænkning i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter af forskellig art. Der vil i undervisningen blive givet eksempler på mulige analyseområder og empiri.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

2007-ordningen

KA-tilvalg:

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​

 

Bøger som skal anskaffes:

 • Kompendium - købes i kompendieudsalget I KUA2.

 • Hertil kommer e-kompendium. => Se Absalon for materiale og supplerende litteratur: adgang via punkt KU.

   

   

Holdundervisning
BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfællesskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække. Det forventes derfor at deltagere:
1) møder op til alle 14 kursusgange.
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer).
OBS: Det er en forudsætning for deltagelse, at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve med materiale