HKOB00038U KOR, Koreansk sprog C: Kommunikativt (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Korean Language C: Communicative

Uddannelse

2015-studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

2010-studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Kursusindhold

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser af den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.

Efter kurset kan den studerende oplæse kendte tekster på moderne koreansk korrekt, genfortælle teksten/teksterne på koreansk, føre en ubesværet enkel samtale på koreansk over et emne hentet fra kendte tekster og anvende korrekte høflighedsformer

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Koreansk sprog C: Kommunikativt (fagelementkode HKOB00881E)

BA 2010-studieordning
Koreansk sprog 3 (fagelementkode HKOB00741E)

 

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 342,5
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse