HKOÆ00037U KOR, Koreansk Propædeutik 3 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Korean Propaedeutics 3

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Kursusindhold

Efter Kurset vil den studerende være i stand til at oversætte en eller flere lette tekster på moderne sino-koreansk hentet inden for pensum, kommentere dele af teksterne grammatisk og beherske 550 almindeligt anvendte hanja.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Koreansk propædeutik 3 (fagelementkode HKOÆ00031E)

Cho Choon-Hak et al. A Korean Reader for Chinese Characters. 2002. University of Hawai’i Press.

Bestået Koreansk Propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse. Hovedvægten lægges på tekstlæsning, herunder indlæring af tegn, oversættelse til dansk og grammatiske øvelser. Men omfatter også skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning).
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 286,5
  • Forelæsninger
  • 126
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse