HKMK03174U KOMIT Medier og kommunikation i netværk

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media and Communication in Networks

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- analysere de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre organisationer indgår i

- beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugere indbyrdes

- redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne organisationers udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser

- vurdere og perspektivere konsekvenserne ift. professionelle, etiske og politiske spørgsmål.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen følger undervisningssproget
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse