HKMK03164U KOMIT Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Data Mining and Visualization of Networked Communication

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere itsystemer

- forklare anvendelsen af statistiske modeller, data mining og visualisering til at beskrive og forudsige brugsmønstre i it-systemer og kommunikation i netværk

- identificere, indsamle og forberede relevante data til analyse af brugsmønstre i et givet it-system

- analysere og formidle resultater fra undersøgelser af it-brug og kommunikation i netværk ved hjælp af statistik og visualisering

- vurdere og perspektivere anvendelsen af store datamængder til en given problemstilling vedrørende it-brugsmønstre eller kommunikation i netværk

- analysere et udvalgt it-værktøj og vurdere dets anvendelighed til at indsamle data og analysere it-brugsmønstre i en given kontekst.

Forelæsninger + øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 235,5
 • Forelæsninger
 • 116
 • Vejledning
 • 2
 • Øvelser
 • 56
 • I alt
 • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse