HKMB00232U  KOMIT Designprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Design Project (constituent)

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål

- identificere og redegøre for en konkret problemstilling vedrørende anvendelse af it til kommunikation med henvisning til relevant litteratur

- beskrive gennemførelsen af en mindre empirisk undersøgelse af problemstillingen, som kan danne grundlag for design af en brugercentreret itløsning

- beskrive den foreslåede it-løsning, f.eks. i form af prototyper, mock-ups og scenarier, og redegøre for fordele og ulemper ved løsningen.

Forelæsninger + øvelser
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamensproget følger undervisningssproget
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 120,75
  • I alt
  • 204,75