HKMB00222U KOMIT Kommunikation i kontekst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communication in Context

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- redegøre for informations- og kommunikationsteknologiers rolle i forskellige typer af sociale kontekster

- karakterisere de væsentligste medietyper og kommunikationsformer i historien i sammenhæng med digitale medier

- udfinde og redegøre for forskellige teorier om sammenhængen mellem samfund, kultur og informations- og kommunikationsteknologier

- anvende udvalgte teorier om kommunikation og samfund i en analyse af en konkret organisatorisk eller anden social kontekst.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger + øvelser
Undervisningssprog er også eksamenssprog
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 318,5
 • Forelæsninger
 • 60
 • Vejledning
 • 3
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen følger undervisningssproget
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse