HKMB00182U KOMIT Interaktionsdesign

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Interaction Design (constituent)

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål

- referere viden om centrale begreber og modeller angående interaktion og brugsvenlighed

- vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende brugsvenlighed

- gennemføre og fortolke en mindre brugsvenlighedsevaluering

- redegøre for hensigtsmæssige valg ved opbygningen af en brugergrænseflade.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger + øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 104,75
 • Forelæsninger
 • 70
 • Vejledning
 • 2
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
Eksamenssproget er engelsk.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse