HKKK00028U AFLYST: KK, Økonomisk kultur (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED: Cultural economies

Uddannelse

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier eller

KA tilvalg 2008-studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier

Kursusindhold

Økonomi synes i stigende grad at være omdrejningspunktet for vores verden. Men er økonomien virkelig svaret på alting – og handler økonomi så meget om økonomi, som vi går og tror? På kurset vil vi problematisere antagelsen om det rationelle menneske og forestillingen om én menneskelig markedsøkonomisk natur ved både at stille skarpt på forskellige ”økonomiske” kulturer og forskellige kulturelle forståelser af menneskelig produktion, udveksling og forbrug. Vi vil desuden indkredse, hvordan et antropologisk og humanistisk perspektiv kan bidrage til, og problematisere, studiet af det ”økonomiske” liv.

Hovedvægten lægges på etnografiske studier af bl.a. japanske investorer, melanesisk gavegivning, nyrige russeres forbrug, indiske gamblere og amerikanske økonomisk-religiøse tidshorisonter, for derigennem at kunne stille spørgsmålstegn ved grundlæggende økonomiske antagelser om værdi, handling og subjektivitet. Ud over at gennemgå klassiske og moderne antropologiske og sociologiske teorier om økonomiens grundlæggende sociale og kulturelle karakter vil vi således fokusere på emner som spekulation, gaveudveksling, penge, arbejdsetik, masseforbrug, markedspladser og korruption gennem konkrete etnografiske eksempler fra hele verden.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning: 
Tematisk emne A i komparative kulturstudier (fagelementkode HKKB10091E)  Tematisk emne B i komparative kulturstudier (fagelementkode HKKB10101E)

KA tilvalg 2008-ordning:
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (fagelementkode HKKK03291E)
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (fagelementkode HKKK03301E)

BA-valgfagsstuderende går op efter egen studieordning.

Oplyses i grupperummet på Absalon

BA-studerende:
Det Humanistiske Fakultets BA-tilvalgskurser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af et bachelorgrundfag på universitetet eller en anden tilsvarende uddannelse, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende:
Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidatuddannelse eller tilsvarende, frit kunne blive indskrevet på Komparative Kulturstudier Kulturstudiers KA-Tilvalgsstudium (30 ECTS). Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer på kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 70,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse