HKIK00107U KIN, Kinaemner - Master Class (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

China Topics -Master Class

Uddannelse

Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen

KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier

Kursusindhold

The course focuses on different topics within China Studies, on social science and humanistic theories and methods, and on supervision in paper writing. In addition there will be associated lessons with Chinese text reading and dialogue in Chinese about the Chinese texts studied.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
BA-projekt (fagelementkode HKIB00771E)  

KA 2008-studieordning: 
Emne med sprogfærdighed (klassisk Kinesisk) (fagelementkode HKIK03032E)
Emne med sprogfærdighed (moderne kinesisk) (fagelementkode HKIK03012E)
Tekstbaseret emne (fagelementkode HKIK03042E)
Emnekursus A (fagelementkode HKIK03051E)
Forskningsoversigt (fagelementkode HKIK03091E)
Emnekursus B (fagelementkode HKIK03101E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Undervisningen består af:
Gennemgang og diskussion af ikke-kinesisk litteratur om emnerne
Læsning og diskussion af kinesisk litteratur om emnerne (moderne; klassisk også muligt)
Samtale om de læste tekster
Alle overbygningsstuderende bør deltage i alle elementer i undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 276,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Kollokvier
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse