HKIB00867U KIN, Kinesisk sprog B: Moderne mundtlig kommunikation og tekstforståelse (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Chinese Language B: Modern Oral Communication and Text Comprehension

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Kursusindhold

Se relevant studieordning.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinesisk sprog B: Moderne mundtlig kommunikation og tekstforståelse (fagelementkode HKIB00861E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før semesterstart

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser i den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning, grammatiske analyser og bundne skriftlige øvelser.
Der undervises på 2 hold.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse