HKIB00818U KIN, Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the History, Culture and Society of China 1

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Kursusindhold

En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Kronologi, kilder til Kinas historie, landbrug, dynastier og statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion og litteratur. Der vil blive lagt vægt på det førmoderne Kina med perspektiver til i dag. Kurset vil endvidere fokusere på omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sig selv og sin position i verden.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1
(fagelementkode HKIB00811E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1
(fagelementkode HKIB10012E)

Grundbog:
Obligatorisk

 • Spence, Jonathan. 2013. The Search for Modern China: Third Edition. New York: W. W. Norton.

 

Kildesamlinger:
Obligatoriske

 • Chen, Janet, Pei-kai Cheng, and Michael Lestz with Jonathan Spence, eds. 2014. The Search for Modern China: A Documentary Collection. (Third Edition) New York: W. W. Norton.
 • Ebrey, Patricia Buckley, 1993 (ed.). Chinese Civilization: A Sourcebook (Second Edition). New York: The Free Press

 

Forelæsninger og studenteroplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150,25
 • Forelæsninger
 • 56
 • I alt
 • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse