HKIB00127U ASIEN, Metodekursus på Asienstudier (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Asian Studies: Text work

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Kursusindhold

The course will introduce methods to work with different types of text with different disciplinary backgrounds from a critical perspective:

1. Working with historical texts/source materials

2. Discourse analysis in practice

3. Textwork in social sciences

Dette er et supplement til fagenes realiaundervisning

Målbeskrivelser

BA Indologi 2015-studieordning:
Indologi realia 1 (fagelementkode HIDB00831E)
Indologi realia 2 (fagelementkode HIDB00871E)

BA Japanstudier 2015-studieordning:
Japanstudier realia 1 (fagelementkode HJAB00831E)
Japanstudier realia 2 (fagelementkode HJAB00871E)

BA Kinastudier 2015-studieordning:
Kinastudier realia 1 med sprog (fagelementkode HKIB00841E)
Kinastudier realia 2 med sprog (fagelementkode HKIB00881E)

BA tilvalg Kinastudier 2007-ordning:
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

BA Koreastudier 2015-studieordning:
Koreastudier realia 1 (fagelementkode HKOB00831E)
Koreastudier realia 2 (fagelementkode HKOB00871E)

BA Tibetologi 2015-studieordning:
Tibetologi realia 1 med sprog (fagelementkode HTIB00831E)
Tibetologi realia 2 (fagelementkode HTIB00871E)

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde/​øvelser
Tilvalgsstuderende kan kontakte Jørgen Delman før semesterstart, hvis der er spørgsmål.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 383,5
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse