HKIB00038U KIN, Religion og kultur (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Religion and Culture

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

 

Kursusindhold

Kurset fokuserer på mangfoldigheden af religiøse udtryk i traditionel og moderne kinesisk kultur. Folkerepublikken Kina bliver ofte karakteriseret som en sekulær stat, hvilket dog dementeres af partistatens engagement i administrationen af religiøse anliggender og de mange forskellige religiøse aktiviteter og symboler, der har præget kinesernes dagligdag siden 1949. I løbet af kurset vil følgende emner blive gjort til genstand for undersøgelse og diskussion: Begrebet religion, studier af religion i Kina, religion og politik i det traditionelle Kina, Kinas mytologi, organiseret religion (daoisme), importeret religion (buddhisme, kristendom m. fl.), religiøs symbolik, konfucianisme, folkereligion, religion og oprørsbevægelser, religiøse bevægelser i det 20. og 21. århundrede (qigong, Falun dafa m. fl.) samt kommunistpartiets forhold til religion.

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning
Kinastudier realia 1 med sprog (fagelementkode HKIB00841E)
Kinastudier realia 2 med sprog (fagelementkode HKIB00881E)

BA 2010-ordning 
Realia 1: (fagelementkode HKIB00731E) 
Realia 2: (fagelementkode HKIB00761E)  
Realia 3: (fagelementkode HKIB00761E)

BA-tilvalg for Kinastudier 2007-ordning 
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Realia E (fagelementkode HKIB10051E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

 

Oplysninger om kursuslitteratur følger …

Forelæsning, diskussion, studenteroplæg
For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Projektstyring i opgaveskrivning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet