HKIB00018U KIN, Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 2 (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the History and Culture and Society of China 2

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Kursusindhold

En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Kronologi, kilder til Kinas historie, landbrug, dynastier og statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion og litteratur. Der vil blive lagt vægt på det førmoderne Kina med perspektiver til i dag. Kurset vil endvidere fokusere på omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sig selv og sin position i verden.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 2 (fagelementkode HKIB00821E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 2 (fagelementkode HKIB10022E)

Grundbog Obligatorisk:

 • Hansen, Valerie. 2015. The Open Empire: A History of China to 1800. Second Revised Edition. New York: W. W. Norton.    
 • Spence, Jonathan. 2013. The Search for Modern China: Third Edition. New York: W. W. Norton.

 

Kildesamlinger Obligatoriske:

 • Ebrey, Patricia Buckley, 1993 (ed.). Chinese Civilization: A Sourcebook (Second Edition). New York: The Free Press
Forelæsninger og studenteroplæg, 2 + 1 time ugentlig
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 137,25
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse