HKIÆ00038U KIN, Kinesisk Propædeutik 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Chinese Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter Asienstudier BA 2015-studieordning

Propædeutik for Religionsvidenskab 2015-studieordning

Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kinesisk Propædeutik 1 (fagelementkode HKIÆ00031E)

Propædeutik for Religionsvidenskab (fagelementkode HKIÆ00091E)

Road to Success: Threshold ISBN 978-7-5619-2161-6/​H.08150;
Lower Elementary 1, ISBN 978-7-5619-2162-3/​H.08151;
Lower Elementary 2, ISBN 978-7-5619-2182-1/​H.08171

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 450,75
  • Forelæsninger
  • 168
  • I alt
  • 618,75
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse