HKGB00373U KL.GR./LAT. Formidlingsopgave med frit emne

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Presentation of a Topic chosen by the Student

Uddannelse

Latin og Klassisk Græsk

Kursusindhold

Dette kursus leder frem til eksamen HLAB00371E/HKGB00371E - Formidlingsopgave med frit emne, jf. 2005-Studieordningen. Kurset har til formål at give de studerende en klar forestilling om, hvad eksamen i formidling omfatter, og hvilke midler og mål eksamensopgaven skal indeholde. Kurset består af tre elementer:

 

1et introduktionsseminar i begyndelsen af semestret, der præciserer målet med kurset og de forskellige muligheder for at aflægge eksamen:

 

(a) skiftligt fx i form af en artikel, en aviskronik, et kapitel i en bog el. lign.

(b) i form af et undervisningsforløb i gymnasiet eller en anden undervisningsinstitution (der findes aftale om 'praktikpladser' på flere gymnasier i hovedstadsområdet)

(c) mundtligt fx i form af et foredrag eller en anden form for fremlæggelse beregnet på en særlig målgruppe.

 

Deltagerne vil blive præsenteret for eksempler på vellykkede løsningsmodeller fra tidligere års eksaminer som inspiration. Seminaret munder ud i, at de studerende vælger præsentationsform og målgruppe for præsentationen. Desuden overvejes emnet for formidlingsopgaven, men den behøver endnu ikke at blive endeligt fastlagt.

 

2 etorienteringsseminar som afholdes i november. Her fremlægger deltagerne deres projekt og giver og modtager kritik

 

Omfattende individuel skriftlig og mundtlig vejledning.

Seminar og individuel vejledning
Kurset kan sammen med Filologiske foredrag samt Latinsk eller Græsk seminar føre til eksamen i Formidlingsopgave med frit emne.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse