HKGB00364U KL.GR/LAT/OLD - Antikken i europæisk litteratur

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - The Classical Tradition in European Litterature

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de antikke litteraturers virkningshistorie fra middelalderen til nutiden. Indflydelsen fra græsk og romersk litteratur har gjort sig gældende på mange måder: Hele genrer (fx tragedien og komedien) har levet videre; metriske former og stilistiske virkemidler er blevet overtaget; senere litterære værker henter deres sujet eller deres motiver i antikken eller alluderer til antikke forlæg. Disse forskellige former for reception vil blive belyst ved eksempler fra italiensk, engelsksproget, fransk, tysk og dansk litteratur.

Deltagerne anbefales at orientere sig i Gilbert Highet, The Classical Tradition (Oxford 1949, paperback 1985 og senere; til stadighed i handelen). Et kompendium med en del af de tekster, der vil blive læst, kan købes i Publi©Kom fra slutningen af januar. Herudover vil deltagerne hen ad vejen skulle skaffe sig rådighed over visse litterære hovedværker.

Ved kandidattilvalg er det en forudsætning, at den studerende har bestået det fulde bachelortilvalg i samme fag.
For eksempel skal hele bachelortilvalget i Oldtidskundskab inkl. Klassisk græsk propædeutik være bestået ved kandidattilvalg i Oldtidskundskab.
Tekstlæsning, individuel vejledning og samtale mellem lærer og studerende, eventuelt suppleret med forelæsninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse