HKGB00351U KL. GR. Græsk poesi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over græsk poesi. Der læses Odysseens 6. sang, en tragedie af Sophokles (Philoctetes), Moschos’ Europa samt et udvalg af lyrik, elegier, jamber og epigrammer. Der fokuseres på oversættelse og litterær fortolkning. I den forbindelse tages sproglige, stilistiske, herunder metriske, samt historiske og litteraturhistoriske spørgsmål op. Deltagerne bedes inden første undervisningsgang have læst vers 1-109 af Odysseens 6. sang på græsk og (helst) hele Odysseen i oversættelse. En detaljeret semesterplan lægges ud i Absalon i løbet af august.

Som tekstgrundlag for læsningen af Odysseen anvendes Homer. The Odyssey.Books VI-VIII.Edited by A.F. Garvie (1994*) eller T.W. Allens OCT. Teksten i Loeb Classical Library eller andre ukritiske udgaver kan ikke benyttes. Til Sophokles benyttes Sophocles.Phoiloctetes. Edited by Seth L. Schein (2013) og til Moschos benyttes A.S.F. Gows Bvcolici Graeci (OCT, 1952). Andet materiale udleveres undervejs.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) være bestået.
Først og fremmest tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning. Derudover vil der være skriftligt hjemmearbejde i form af kortere opgaver.
Kurset kan sammen med Antik poesi med Helle Gjellerup føre til eksamen i Græsk poesi.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse