HKGB00344U KL.GR Antik filosofi og græsk prosa.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL.GR Ancient Philosophy and Greek Prose

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Tekstlæsning og øvelser. Der læses Platons Sokrates’ forsvarstale, Staten (1. bog) og Aristoteles’ Retorik (1. bog). Der vil blive udleveret en læseplan på kurset.

 

Målbeskrivelser

Kurset i Antik filosofi og græsk prosa forbereder til prøve "34. Antik filosofi og græsk prosa" (BA, 2005-ordningen) eller Græsk filosofi og anden prosa (BA-tilvalg, 2007-ordningen).

De følgende tekstudgaver anvendes: E.A. Duke et al. (edd.), Platonis Opera, Tomus I Tetralogias I-II continens. (Oxford 1995); R. Kassel (ed.), Aristotelis Ars Rhetorica (Berlin & New York 1976); S.R. Slings (ed.), Platonis Respublica. (Oxford 2003).

Deltagerne må have adgang til denne litteratur: J. Blomqvist & P.O. Jastrup, Grekisk/græsk grammatik (København 1991 eller anden udgave); H.C. Hynding, Græsk formlære med sproghistoriske forklaringer, Klassikerforeningens kildehæfter (Thisted 1993 eller tidligere udgave); H.W. Smyth, Greek Grammar (Cambridge Mass. 1976 eller anden udgave).

Herudover vil der generelt blive anvendt sekundærlitteratur, som er frit tilgængelig online (fx via REX).

 

 

Kurset forudsætter A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.
Samtale mellem lærer og studerende, suppleret med mindre forelæsninger. Første undervisningsgang uddeles en kursusplan.
De studerende forventes at følge Græsk seminar sammen med dette kursus, da det vil fungere som supplerende tekstlæsning til kurset.

Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af græsk og fagets videnskabsteori.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0