HKGB00321U KL. GR. Antik kultur, græsk historie og talekunst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Classical Civilsation, Greek History and Oratory

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Vi vil fokusere på bystatskulturen og læse 5. bog af Xenophons Hellenika og Lysias 2 og 24.

Semesterplan vil blive gennemgået første gang og vil være at finde i Absalon primo august.

Studerende bedes anskaffe følgende værker: Aksel Damsgaard-Madsen: Grækenlands historie (Aarhus, 1993 og senere); Mogens Herman Hansen: Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State (Oxford 2006); The Landmark Xenophon’s Hellenika. Edited by Robert B. Strassler (New York 2009).

Yderligere bibliografiske oplysninger vil blive videregivet første undervisningsgang.

Til første undervisningsgang bedes deltagerne forberede: Xenophon, Hellenica V.1.1-4 (Kai ta men de peri Hellesponton ... andros ergon estin) samt Aksel Damsgaard-Madsen: Grækenlands historie, ss. 1-32 (Indledning + kap. 1 og 2)

Tekstlæsning, forelæsninger over antik kultur og historie samt samtale mellem lærer og studerende.
Deltagere i kurset skal desuden følge kurset Antik kultur I (forelæsninger) under Oldtidskundskab.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse