HKGB00311U KL. GR. Introduktion til studiet af græsk og fagets videnskabsteori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The study of Greek: Introduction and Theory

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Kurset giver en bred indføring i det græske sprog og fagets discipliner. I forbindelse hermed læses illustrerende tekstprøver. Hver deltager leverer efter aftale med læreren to oplæg i semesterets løb.

Som grundbøger bruges kompendiet Introduktion til studiet af græsk (S. Ebbesen 2010). Kompendier kan købes ultimo august i Kompendieudsalget. 

Klassisk græsk og Latinsk propædeutik eller tilsvarende skal være bestået.
Samtale mellem underviser og studerende, evt. suppleret med forelæsninger. I undervisningen kan indgå mundtlige eller skriftlige oplæg fra de studerende.
Deltagerne skal også følge Filologiske foredrag samt Christian Troelsgårds kursus i videnskabsteori.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse