HKGÆ00024U  KL. GR. Græsk 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL. GR. Greek 2

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

  • oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
  • anvende viden om græsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det græske sprog og vurdere oversættelser
  • udnytte sin viden om det græske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
  • indsætte græske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Herudover: Christian Gorm Tortzen: Basis, græsk grammatik for begyndere Museum Tusculanums Forlag, 3. ed., 1998, Berg: (Old)græsk- dansk ordbog, Gyldendal, ELLER Liddell & Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford

Klassisk Græsk 1 (15 ECTS) eller tilsvarende.
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
Pensum: Der opgives 35 sider originaltekst fastlagt af underviseren.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til græsk 2.
Holdet er primært henvendt til fagstuderende og arkæologer, idet der undervises i overvejende klassiske tekster.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger og grammatik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0