HKGÆ00012U Kl. GR Græsk 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL. GR Greek 1

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i:
- at oversætte lettere græske originaltekster til dansk med brug af ordbog,  
  grammatik og paralleloversættelse(r)
- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk helsætning
- elementær dansk grammatik
- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse
- at vurdere oversættelser.

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

Alle skal være indskrevet på Klassisk Græsk Propædeutik via Studenterservice.
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig prøve
Pensum: Der opgives 15 normalsider græsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøve til græsk 1.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

bunden skr. hj.opg. + bunden mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse