HKGÆ00004U  KL:GR: Græsk seminar

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL.GR: Greek Seminar

Uddannelse

Klassisk Græsk

Kursusindhold

Et af den græske litteraturs mest indflydelsesrige skrifter gennem tiderne er Aristoteles’ lille skrift Kategorier. Senantikken og middelalderen igennem fungerede skriftet som begynderbog i filosofi og i over et årtusinde var nærlæsningen og tilegnelsen af dets indhold en af grundstenene i den højere uddannelse. Vi vil læse skriftet i dets helhed, idet vi ligesom i senantikken og middelalderen indledningsvis læser den nyplatoniske filosof Porphyrs Introduktion i uddrag.

De studerende bør inden semesterstart anskaffe sig L. Minio-Paluellos udgave af Aristoteles’ Kategorier (Oxford, 1949). Eksemplarer vil blive bestilt, så de kan købes i Academic Books på Søndre Campus. Forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af undervisningsplanen, som vil kunne findes i kursusrummet på Absalon en til to uger før semesterstart.

Det forudsættes, at man samtidig følger kurset Antik filosofi og græsk prosa, eller at man allerede har fulgt dette kursus.
Tekstlæsning, mundtlige oplæg og samtale mellem lærer og studerende.
BA: Kurset kan føre til eksamen i Modul IX Bachelorprojekt.

KA: Kurset kan sammen med Oversættelse af græske og latinske tekster - praksis og teori føre til eksamen i Modul 10, 11, 12, 14 og 16.

Kursuskode for kandidatstuderende: HKGK00081U
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin BA

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0