HKGÅ88055U ÅU KGR Klassisk Græsk 2 - fjernundervisning (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical Greek 2

Uddannelse

Propædeutik

Kursusindhold

Kurset sigter mod at sætte de studerende i stand til at oversætte ubearbejdede græske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De græske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst.
Det græske ordforråd udbygges, og der lægges vægt på at kunne identificere centrale ord og begreber i de græske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der videre med græsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse. Endvidere stiftes der bekendtskab med centrale monumenter inden for arkitektur, skulptur og maleri.
Der arbejdes både med dybtgående læsning, oversigtslæsning og læsning med paralleloversættelser. Hertil kommer læsning af antikke tekster i oversættelse samt efterantikke perspektiverende tekster. Der lægges vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige sider opleves som en helhed.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer, indbyrdes evalueringer samt projektarbejde mm. kan indgå i undervisningen.

Berg: (Old)græsk- dansk ordbog, Gyldendal
ELLER Liddell & Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford;
Holger Friis Johansen: Fri mands tale, Centrum;
Blois & Spek: An introduction to the ancient world, Routledge
Christian Gorm Tortzen: Basis, græsk grammatik for begyndere, (Third edition) Museum Tusculanums Forlag, 1998.

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Klassisk græsk 1 (10 ECTS) eller tilsvarende kundskaber
Fjernundervisning via internettet med skriftlige afleveringer hver uge samt to lørdagsseminarer. Videomøder kan indgå.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 180
  • I alt
  • 180
Point
10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse