HKAK03219U K. ARK Ark. temakursus 2 - Arkaiske figurer i østgræske helligdomme

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical Archaeological Topic - Sculptures

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i arkaiske terracotta-, kalksten- og faience- figurer i den såkaldte mixed style, fundet i helligdomme i det østgræske område, i Naucratis og på Rhodos og Cypern diskuteres emner som stilistisk hybriditet, produktion og distribution, figurernes betydning som votivgaver samt kommunikation i det øst mediterrane område i den pågældende periode. Kurset afsluttes med et seminar, hvor deltagerne fremlægger deres analyser.

Diskussionsforum for overbygningsstuderende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 154
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 238
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Der er mulighed for at vælge mellem flere forskellige moduler på KA-ordningen. Tal evt. med din underviser.
Kriterier for bedømmelse