HKAB00483U  KL. ARK. Periodekursus 2 - Klassisk-Hellenistisk tid

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

KL. ARK. Period 2 - The Classical and Hellenistic period

Kursusindhold

Velkommen til Periodekursus 2: Græsk arkæologi, klassisk og hellenistisk periode. Kurset består af forelæsninger, individuelle øvelser (monumentopgaver), gruppeøvelser, og museumsbesøg. Kurset giver den studerende indblik i det klassisk-hellenistiske Grækenlands arkæologi i perioden fra c. 480 til c.146 f.v.t. Set i lyset af Athen som traditionel kulturel og politisk stormagt diskuteres en række konkrete monumenttyper som landskaber, byer, helligdomme, templer, grave, teatre, agora, huse, skulptur, portrætter, mønter og keramik.  Kurset giver indsigt i hvilken rolle den materielle kultur spiller for græsk identitet. Da kurset baseres på arkæologisk materiale, må de studerende, for at få det fulde udbytte, have en basal viden om græsk historie og religion.

Arkæologi:

J. Camp, The Athenian Agora. London 1986.

J.M. Hurwit, The Athenian Acropolis. Cambridge 1999.

U. Knigge, The Athenian Kerameikos. History – Monuments – Excavations. Athen 1988.

A.W. Lawrence, Greek Architecture. London - New Haven 1996.

C. Mee, Greek archaeology: A thematic approach. Chichester 2011.

J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age. Cambridge 1986.

M. Robertson, The Art of Vase-painting in Classical Athens. Cambridge 1992.

A. Stewart, Greek Sculpture. An Exploration. New Haven - London 1991.

Historie:
J. Boardman, J. Griffin & O. Murray (eds.), Oxford History of Greece and The Hellenistic World. Oxford 2001.
R. Osborne, Greek History, London 2004.
J.A. Evans, Daily Life in the Hellenistic Age: from Alexander to Cleopatra, Norman 2012.

Mytologi og religion:
Chr. G. Tortzen, Antik Mytologi, Kbh 2004.
L.B. Zaidman & P. Schmitt Pantel, Religion in the ancient Greek City, Cambridge 1992.
 

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til monumentopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Forelæsninger, seminarer, individuelle øvelser og gruppe øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 154
  • I alt
  • 238