HJAB00867U JAP, Japansk sprog B: Moderne oversættelse (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Japanese Language B: Modern Translation

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Kursusindhold

Der opøves kompetence på højere middelniveau i skriftlig oversættelse fra moderne japansk til dansk af tekster – avisartikler, tidsskriftartikler, skønlitteratur eller fagliteratur, samt i skriftlig oversættelse af en enkel dansk tekst til moderne japansk

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Japansk sprog B: Moderne oversættelse (fagelementkode HJAB00861E)

BA 2010-studieordning:
Japansk Sprog 2, Moderne oversættelse (fagelementkode HJAB00711E)

Scannede tekster lægges i grupperummet på Absalon

Bestået Japansk Sprog A moderne med sproghistorie
Klasseundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 342,5
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse