HJAB00107U JAP, Japans Samfund: Populærkultur og sociale strukturer (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Japanese society: Popular Culture and Social Structure

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi og

BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Japanstudier 2017-ordningen

Kursusindhold

Dette kursus vil dels introducere bredt til studiet af Japans moderne samfund og dels gå i dybden med spørgsmålet om social organisation og populærkulturelle fænomener så som manga, anime, ungdomskultur og fritidsaktiviteter. Der arbejdes med emiske og etiske teorier om den japanske form for social organisation, samt med ideer om populærkultur som subversiv og med teorier om den stadig mere komplekse kommercialisering af kunst- og kulturprodukter som en ensretning af kultur. Vi skal se, hvordan kulturens producenter såvel som forbrugere indgår i disse processer med forskellige dagsordener. Vi vil også se på, hvordan disse udtryk og dagsordner spiller sammen med den samfundsmæssige opbygning og strømninger i det moderne Japan, samt opbygge en mere general viden om det japansk samfund.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Japanstudier realia 1 (fagelementkode HJAB00831E)
Japanstudier realia 2 (fagelementkode HJAB00871E)

BA 2010-studieordning
Japansk Realia 2 (fagelementkode HJAB00731E)
Japansk Realia 3 (fagelementkode HJAB00761E)

BA Tilvalg 2017-studieordning:
Japansk Realia 1 (fagelementkode HJAB10131E) 
Japansk Realia 2 (fagelementkode HJAB10151E)

Se kursusplan i Absalongrupperum

Holdundervisning, gruppearbejde og vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse