HJAB00058U ASIEN, Metodekursus på Asienstudier (forbindes med realiakursus) (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Asian Studies Methodologies: Source work, text work, and theory guided analysis

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Alle relevante realiamoduler på Asien-studieordningen

Kursusindhold

The course will introduce methods to work with different types of text with different disciplinary backgrounds from a critical perspective:

  1. 1.       Working with theory guided text/source analysis; critical thinking
  2. 2.       Discourse analysis in practice

3.       Visual textwork in practice

Målbeskrivelser

Se relevante studieordninger:

Realia 1, Realia 2 og Realia 3 på alle studieordninger på Asienstudier. Dette er et supplement til fagenes realiaundervisning

Kursusplan og litteraturliste vil blive udleveret før start på semestret

Forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde/​øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse