HJAÆ00028U JAP, Japansk propædeutik 2 (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Japanese Propaedeutics 2

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Japanstudier 2007-ordningen

BA 2015-studieordningen for Religionsvidenskab  

Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Der gennemgås grammatik med analyseteknik og arbejdes med oversættelse, både dansk-japansk og japansk-dansk, og indlæring af flere kinesisk tegn. Desuden videreudvikles de mundtlige færdigheder og udtale.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning Asienstudier:
Japansk Propædeutik 2 (fagelementkode HJAÆ00021E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Japansk propædeutik B – gymnasiebaseret (fagelementkode HJAB00641E)

BA 2015-studieordning Religionsvidenskab

Japansk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (fagelementkode HJAÆ00081E)

 

 

Lærebogen er lærebogssystemet Minna no nihongo 2.

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 366,75
  • Forelæsninger
  • 196
  • Øvelser
  • 56
  • I alt
  • 618,75
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet