HINK03157U INDI, Særligt studeret område – (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Individually selected topic

Uddannelse

Tiltænkt overbygningsstuderende ved Indianske Sprog og Kulturer, men også åbent for interesserede på BA-delen.

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

 

Kursusindhold

I dette forløb indføres de studerende i de forskellige praksisser, teknikker mm. i forhold til dokumentation af arkæologiske genstande i Mesoamerika. Først og fremmest drejer det sig om fotografi og tegning, samt efterfølgende billedbehandling. Vi vil se nærmere på historien bag de forskellige dokumentationsformer, ligesom kurset også vil have et praktisk aspekt. Et afgørende aspekt i arbejdet med studiet af præcolumbianske hieroglyfiske tekster og billeder er adgangen til pålidelige reproduktioner og kendskabet til deres tilblivelse, og målet med dette laboratorium-forløb er netop at gøre de studerende bevidste omkring dette, samt opøve dem i visse af disse dokumentationsformer.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Særligt studeret område (fagelementkode HINK03151E)

 

Diverse artikler og kapitler i monografier.

BA på Indianske sprog og kulturer
Laboratorium, dvs. der er mulighed for de studerende i samarbejde med underviserne at planlægge forløbet, som kan tage form af længere, sammenhængende timeforløb, seminar-dele eller andre undervisningsformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5