HINK03117U INDI, Sprog i Mesoamerika (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language in Mesoamerica (E17)

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Índianske sprog og kulturer, 2008 - ordning.

Kursusindhold

Kurset indfører i forskningslitteraturen omhandlende mesoamerikanske sprog, samt de forskningsmetoder der bruges i studiet af disse herunder deskriptiv lingvistik, historisk-komparativ lingvistik, kontakt-lingvistik, og sprogantropologi. Den studerende vil opnå overblik over de mesoamerikanske sprogs typologi og historie, og stifte bekendtskab med de vigtigste forskingsspørgsmål inden for feltet. Fokus vil være på sproget Nawatl og dets historie, men det er også muligt at arbejde selvstændigt med andre mesoamerikanske sprog (f.eks. otomangue sprog, maya sprog, mixe-zoque sprog, samt isolater) efter aftale med underviser. De studerende vil lære de grundlæggende aspekter af palæografi/transskription, den komparative metode, og morfologisk og syntaktisk analyse ved praktisk arbejde med tekster på mesoamerikanske sprog.

Målbeskrivelser

KA-2008 studieordning
Sprog i Mesoamerika (fagelemenkode HINK03111E)

Forskningsartikler og monografi-kapitler der vil stilles til rådighed på Absalon. Derudover ordbøger og grammatiske opslagsværker om individuelle mesoamerikanske sprog, og desuden tekster på mesoamerikanske sprog til analyse.

BA i Indianske Sprog og Kulturer – eller i anden humanistisk uddannelse med sprogelement.
Grundlæggende færdigheder i sproglig analyse er en fordel, herunder kendskab til basal lingvistisk teori (fonemer, sprogslægtskab, grammatiske kategorier, ledsætninger/​helsætninger etc.).
Indledende opstartstimer i September med forelæsninger, derefter fire heldags seminarer med praktiske øvelser og projektarbejde, og et afsluttende kollokvium. Derudover individuelle vejledningsmøder med vejleder omkring opgaveskrivning og præsentation. De fire seminarer vil omhandle 1. transkription/​palæografi, 2. komparativ/historisk analyse, 3. Morfologisk analyse, og 4. Syntaktisk analyse. På det afsluttende kollokvium præsenterer hver studerende deres resultater for de andre. Eksamen kan enten være en fri skriftlig opgave baseret på den studerendes egne resultater, eller en bunden skriftlig opgave der inkluderer opgaver i de fire typer analyse.
Primært tiltænkt overbygningsstuderende ved Indianske Sprog og Kulturer, men åbent som KA-tilvalg for studerende fra andre sprogfag.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Forelæsninger
 • 12
 • Kollokvier
 • 8
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Projektarbejde
 • 12
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412,5