HINK00028U INDI, Indianske kulturer i Nord- og Sydamerika (”Laboratorium”) (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

American Indian Cultures in North and South America

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

Kursusindhold

Kurset er formet dels som en overordnet indføring i de indianske kulturer i Nord- og Sydamerika, med vægt på den materielle kultur og på forskningshistorien i de to regioner; dels som et forsøg på at kortlægge hvilke samlinger af genstande fra de to områder der findes i Danmark (fx Nationalmuseet, Moesgaard, Holstebro Kunstmuseum og Louisiana). Ekskursioner kan således påregnes som en del af forløbet. 

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Indianske kulturer i Nord- og Sydamerika (fagelementkode HINK03161E)

 

Undervisningsmaterialet vil fortrinsvis bestå af artikler fra forskellige tidsskrifter og bogkapitler hvoraf en del vil være at finde i Canvas/Absalon

Indskrevet på KA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet