HINK00018U INDI, 1500-1600-tallets skriftlige kilder inklusiv laboratorium (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Written Sources of the 16th and 17th Centuries

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2008

Kursusindhold

Kurset vil tage form af en grundlæggende indføring i det korpus af skriftlige kilder der foreligger fra Mesoamerika i 15-1600-tallet, skrevet på såvel spansk som forskellige indianske sprog. Endvidere vil manuskripter skrevet med indianske skriftsystemer også indgå. I kombination med de skriftlige kilder vil vi se nærmere på de billeder der ofte ledsager teksterne. Der vil være en hvis fokus på kilder forfattet af religiøse forfattere, ligesom der vil være fokus på det centralmexicanske område og Oaxaca.

Målbeskrivelser

KA-studieordning 2008:
1500-1600-tallets skriftlige kilder (Fagelementkode HINK03131E)

Indianske kulturer i Nord- og Sydamerika (fagelementkode HINK03161E)

 

Oplyses ved kursusstart, fortrinsvis tekster tilgængelige via Absalon

Indskrevet på KA på Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 412,5
  • I alt
  • 412,5