HINB00527U INDI, Det mesoamerikanske kulturområde 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area 1

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer, 2015

Kursusindhold

Kurset vil forme sig som en introduktion til Mesoamerika som kulturområde, herunder dets geografi, dets kronologi, de mest centrale kulturer (herunder olmekerne, zapotekerne, mayaerne, Teotihuacan og aztekerne) og deres indbyrdes forhold, samt give den studerende indblik i det mest grundlæggende arkæologiske materiale.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde 1 (fagelementkode HINB00521E)

BA tilvalg 2015-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (fagelementkode HINB10051E)

Det anbefales studerende at anskaffe sig den nyeste udgave af Michael D. Coe & Rex Koontz’ Mexico: From the Olmecs to the Aztecs (Thames & Hudson) samt Susan Toby Evans’ Ancient Mexico and Central America (Thames & Hudson) inden semesterstart.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forberedelse
  • 168,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25