HINB00028U  INDI, Mesoamerikanske sprog B (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Mesoamerican Languages B

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og Indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

 

Kursusindhold

Sprog i Mesoamerika B har som formål at videreudvikle de studerendes kendskab til lingvistikken generelt og i Mesoamerika, herunder kendskabet til lingvistisk terminologi, lingvistisk analyse og grammatiske fænomener. De analytiske kompetencer erhvervet i Mesoamerikanske sprog 2 vil blive videreudviklet gennem studiet af et specifikt mesoamerikansk sprogs grammatik, i dette tilfælde det sprog – samt dets efterkommere – der er registreret i de glyfiske tekster fra mayaernes klassiske periode (c. 250-830 e.Kr.).

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Det mesoamerikanske sprog B (Fagelementkode HINB00561E)

 

 

Undervisningsmaterialet vil fortrinsvis bestå af artikler fra forskellige tidsskrifter som vil være at finde i Absalon.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mesoamerikanske sprog 1
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 348,5
  • I alt
  • 414,5