HIEK00057U IEP; Armensk - Specialiseringssprog

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of an Elective Language Branch

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive et eller flere udvalgte sprog fra den valgte sproggren med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra den valgte sproggren, synkront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af den valgte sproggren

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende den valgte sproggren på et selvstændigt, kritisk og viden-skabeligt tidssvarende niveau

 redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra den valgte sproggren til de moderne efterkommere af denne sproggren, såfremt dette er muligt og relevant for den valgte sproggren

 relatere sproglige data fra den valgte sproggren til viden om generelle

kulturhistoriske forhold vedrørende det pågældende sprogs eller den på-gældende sproggrens talere

 formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

 

 

 

 

Holdundervisning med forelæsninger og hjemmeopgaver, evt. helt eller delvis understøttet af diverse e-læringsformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve