HIEK00038U IEP; Albansk

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Gennemgang af hovedtrækkene i sprogudviklingen fra indoeuropæisk til albansk sideløbende med læsning af albanske tekstprøver med sproghistorisk kommentar. Teksterne vil repræsentere de vigtigste perioder inden for den albanske overlevering, fra 1400-tallets oldgegisk til det moderne toskisk baserede standardsprog og forskellige dialekter. Kursets første del vil omfatte en introduktion til det albanske sprogs overleverings- og skrifthistorie, til relevant faglitteratur og til det albanske sprogs placering i den indoeuropæiske sprogæt. Desuden gives en gennemgang af forskellige perioders lånerelationer, som de afspejles i ordforrådet. I forbindelse med kurset arrangeres et besøg på det Kgl. Biblioteks Albanske Samling. Der vil evt. være mulighed for at skrive eksamensopgave med udgangspunkt i samlingens håndskrifter og arkivalier.
Der foreligger ingen grundbog. Tekster og kompendium udleveres på kurset.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
KA-2015
Bunden 14 dages hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

KA-2008
Bunden ugeopgave