HIEB00637U IEP; Indoeuropæisk leksikon

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Indo-European Lexicon

Kursusindhold

Eksaminanden

 forstå og i hovedtræk redegøre for de væsentligste semantiske felter inden for det indoeuropæiske leksikon og teorierne om ordforrådets relevans for indoeuropæiske kulturforhold (lingvistisk palæontologi)

 forstå og i hovedtræk redegøre for metoderne bag ovennævnte teorier

 diskutere og tage kritisk stilling til basale teorier om ovennævnte emner

 skriftligt såvel som mundtligt formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emne præcist og dækkende med selvstændig og tidssvarende brug af den komparative metode og anvendelse af den korrekte terminologi

 selvstændigt under vejledning planlægge og gennemføre et arbejds-forløb inden for en fastsat tidsramme

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse.